Konec nouzového stavu: a co se teď stane?

Koukám že jsem poslední kdo k ukončení nouzového stavu ještě nic nenapsal, tak to musím honem napravit.

1. Nestačím se divit, kdo všechno viní opozici z toho, že vláda nedokáže vládnout. Babiš si pro své vládnutí zabezpečil pohodlnou parlamentní většinu, opírající se o komunisty, v záložním plánu o okamuristy. S těmi získal důvěru, s těmi prosazuje jeden zákon za druhým. A když mu najednou tihle kumpáni cukli, může za problémy VLÁDNUTÍ… menšinová demokratická opozice?

2. Opakování matka moudrosti: Piráti, ale i další opoziční strany Babišovi vytrvale a měsíce předkládají, že má navrhnout Pandemický zákon, který by přesně odpovídal této mimořádné situaci, nabízejí pomoc s jeho koncipováním, plus úpravu dalších zákonů využitelných v situaci pandemie. Babiš to ignoruje. Ustanovení Zákona o bezpečnosti týkající se nouzového stavu totiž NEJSOU určeny pro celoplošnou pandemii, najmě v tomto:- zákon explicitně stanoví, že tento zákon se vyhlasuje v případě „živelních pohrom, ekologických či průmyslových havárií, nehod či jiného nebezpečí“- plus, že nouzový stav MŮŽE VLÁDA VYHLÁSIT JEN PRO URČITÉ ÚZEMÍ. Pokud fiškuntálsky namítnete, že tím „určitým územím“ může být samozřejmě míněno území celé ČR, tak opravdu ne, takto to tvůrci zákona nemysleli, protože pokud by bylo standardní že se to vyhlašuje pro celou zemi, tak by tam toto explicitní vymezení a omezení nebylo. Tento zákon (č. 110/1998 Sb.) je tak přímo ušit na míru nějakému velkému lokálnímu průšvihu. Omezení (včetně omezení časem na 30 dní) tam má právě proto, aby jej vláda nemohla zneužívat pro svoje nekalé rejdy a nedemokratické vládnutí.

Což ovšem přesně tato vláda dělá – nákup biopaliv od Babišova Agrofertu za pět miliard bez výběrového řízení je toho viditelným důkazem, předražené roušky z Číny dalším. Zneužití stavu nouze k tomu, aby se osoby ve vládě osobně obohatily, je odpornost a hyenismus nejvyšší úrovně a snad mně nebudete hejtovat za trochu ostřejší přirovnání: ve válce (kde panuje taky stav nouze) se za podobné činy stavělo ke zdi. A tu válku zmiňuju proto, že jsem četl řadu komentářů, že jsme přece taky ve válce a opozice se tedy měla zachovat „státotvorně“ – tedy aktivním hlasováním (!) umožnit, aby tato svinstva pokračovala i nadále. To, že demokratická opozice nechtěla dál Babišovi k tomuto svítit, naprosto chápu.

3. Dostávám se k nejdůležitější věci: co se tedy nyní, po ukončení nouzového stavu, přesně stane? Otevřou se v pondělí všechny obchody, hospody, kina, fitka, spustí se horské hotely, začneme se promořovat ve velkém a nastane pandemická katastrofa?Nic z toho. Naprosto vám garantuju, že se probudíme do úplně stejného dne jako v těch předchozích. (Výjimky potvrdí pravidlo a nebudou mít dlouhý život). Plus vláda bude muset konat v rámci existujících zákonů, jako je Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) a Krizový zákon (240/2000 Sb.). Oba tyto zákony mu umožňují aplikovat opatření proti šíření pandemie (omezující opatření) velmi podobně jako v době nouzového stavu. (Cituji například: „Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vydat zákaz (…) omezení cestování, omezení dopravy, zákaz nebo omezení divadelních a filmových představení, sportovních shromáždění a trhů, uzavření škol a školských zařízení, ubytovacích podniků, stravovacích služeb…“). Totéž platí i o maloobchodu.

4. Toto jistě nejsou všechna potřebná opatření – například už nelze přikázat armádě, aby pomáhala v nemocnicích. Ale v takových případech může vláda postupovat standardní cestou, tedy vyžádat si souhlas parlamentu. Prostě si to jen musí trošku odpracovat, zdůvodnit, propracovat, promyslet, kvalitně předložit. ZA MĚ JEN DOBŘE, protože se tím snad ukončí doba naprosto chaotického a diletantského stavu od stolu Šéfa, stavěného na základě rad od Marka Prchala, případně Daniela Landy. Právě tato diletantská, chaotická opatření nás stála tisíce životů a ještě stát budou – ne to, zda máme nebo nemáme nouzový stav.

5. Závěrem trocha pozitivního myšlení. Z tunelu nejsme zdaleka venku, ale světélko na konci už bliká. Vakcinace naprosto zjevně a prokazatelně funguje; příliv vakcín se zrychluje, březen bude na dvojnásobku února a duben bude na násobku či násobcích března. Nepotřebujeme nouzový stav, abychom věděli, co máme dělat: strávit příští dva měsíce ve stavu EXTRÉMNÍ osobní opatrnosti. Neptat se, jaký zákon zrovna platí, ale ptát se sám sebe, co mohu udělat, abych SE nenakazil a abych nenakazil JINÉHO. Roušky, distance, hygiena, okamžitý test v případě jakéhokoli podezření a příznaků, dodržovat karanténu, být na slunci a čerstvém vzduchu, vyhýbat se jiným nemocem, a tak dále. Věci které dávno víme. Konejme tak, vydržme to. Je to hodně protivné, ale člověk zvládl horší věci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *